The Could’ve-Gone-All-the-Way Committee (T1)

Un panel objetivo de expertos se basa en las historias que le cuentan para decidir si esas personas podrían haber tenido sexo o no. (Netflix)

Reparto: Munenori Nagano, Yuka Kuramochi, Yuta Koseki, Aoi Morikawa, Akiyoshi Nakao, Mayuko Fukuda, Mai Shiraishi, Kenta Hamano, Rena Takeda, Takayuki Yamada, Yuki Morinaga, Tamotsu Kanshuji, Megumi, Yosuke Sugino, Maika Yamamoto, Masato Yano, Shotaro Mamiya, Shiori Enatsu, Mari Yamachi, Jiro Sato y Yuka Ogura
Audio no disponible en español

Inclusión en el catálogo 01/08/2018

Ver en Netflix