JU-ON: Orígenes (T1)

Un experto en sucesos paranormales busca incansablemente una casa maldita donde una madre y su hijo vivieron algo horrible hace mucho tiempo. (Netflix)

Reparto: Yoshiyoshi Arakawa, Yuina Kuroshima, Ririka, Koki Osamura, Seiko Iwaido, Kai Inowaki, Ryushin Tei, Yuya Matsuura, Kaho Tsuchimura, Takemi Fujii, Ryota Matsushima, Haruka Kubo, Shinsuke Kato, Nana Yanagisawa, Atom Shukugawa, Yura Anno, Tokio Emoto, Nobuko Sendo y Kana Kurashina
Audio en español de Latinoamérica

Inclusión en el catálogo 04/07/2020

Ver en Netflix