Insect Cage (T1)

Treinta años después de la aparición de una enfermedad que convierte a los infectados en insectos carnívoros, un exterminador y una joven buscan a la madre de ella. (Netflix)

Reparto: Natsuki Hanae, Tomohiro Shiozaki, Kazuyuki Okitsu, Daiki Yamashita, Aoi Yuki, Takahiro Sakurai, Kana Hanazawa, Junichi Suwabe, Daisuke Namikawa, Toshiyuki Morikawa, Kohsuke Toriumi, Tomokazu Sugita, Yoshimasa Hosoya, Yasuhiro Mamiya, Tetsu Shiratori, Akari Kito y Ai Kayano
Audio en español de España

Inclusión en el catálogo 06/02/2020

Ver en Netflix