Dino Girl Gauko (T2)

Cuando se enfada, la estudiante Naoko se transforma en Gauko, una feroz dinosauria. Gracias a sus amigos, los extraterrestres y otras criaturas, su vida es una locura. (Netflix)

Reparto: Naoko Matsui, Chafurin, Eri Ozaki, Madoka Hiraide, Takuro Hijioka, Izu Konishi, Risa Nakamura, Yuri Fujiwara, Hiroshi Kamiya, Hikaru Yuki, Tomoka Kuzutani, Madoka Yokoyama, Tomomi Yamakawa, Chika Okubo, Chie Kojiro, Ryoko Shiraishi, Yuto Kazama, Miyako Kobayashi, Arisa Takami, Mari Mashiba, Koharu Nogata, Chika Sakamoto, Tomoyo Chujo, Tadashi Miyazawa, Sonosuke Hattori, Kazue Ikura, Sawako Yoshida, Yuki Arimoto, Hidekatsu Shibata, Ayako Takamura, Yui Toita, Karen y Mutsuki Arisawa
Audio en español de España

Inclusión en el catálogo 20/03/2020

Ver en Netflix